Idea

Ideą międzynarodowego ruchu Cittaslow jest propagowanie w mniejszych miejscowościach kultury dobrego, harmonijnego życia stanowiącego alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i postępującej globalizacji. Miasta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważonego rozwoju, czyli  świadomej polityki miejskiej zapewniającej odpowiednie relacje między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i poprawą jakości życia mieszkańców.

W coraz szybszym świecie członkowie Cittaslow chcą ukazywać to co lokalne i specyficzne dla ich okolic. Jednocześnie krzewiąc postawy ekologiczne i dbając o zabytkową tkankę miejską utrzymują solidarność z przeszłymi i przyszłymi pokoleniami.


Jakie są cele ruchu Cittaslow?

  • zrównoważony rozwój miasteczek wykorzystujący miejscowe zasoby,
  • poprawa jakości życia mieszkańców m.in. dzięki tworzeniu odpowiedniej infrastruktury miejskiej oraz miejsc odpoczynku i rekreacji,
  • ochrona środowiska i promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców,
  • dbałość o zabytkową tkankę miejską, odnowę zabytków i estetykę miast,
  • upowszechnianie kultury gościnności, także poprzez zapewnienie bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańcom i turystom, a także odpowiednia promocja tych atutów,
  • promowanie lokalnych produktów i wyrobów , a także miejscowego rzemiosła oraz kuchni,
  • eliminowanie barier architektonicznych, utrudniających poruszenie się  osobom niepełnosprawnym,
  • czerpanie ze zdobyczy nowoczesności i najnowszych technologii, w zakresie który może służyć realizacji celów ruchu „miast dobrej jakości życia”,
  • usprawnianie pracy lokalnej administracji i dostosowywanie pracy instytucji do potrzeb mieszkańców.

Odznaczenie „Slow City” jest marką jakości dla mniejszych społeczności. Podkreśla się, że bycie ‘slow’ nie oznacza zostawania w tyle. Przeciwnie, oznacza używanie nowych technologii w taki sposób, aby sprawić, że miasteczka i miasta staną się idealnym miejscem do życia.

Pobierz nasz manifest