Jak przystąpić

Jak zostać miastem Cittaslow:

 

Aby osiągnąć status miasta Cittaslow, należy zaakceptować wytyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, które za główną wartość wskazuje waloryzację samych miast, jak też okalającego je terytorium w każdej formie: kulturalnej, środowiskowej, społecznej i gospodarczej. Jednocześnie promuje lokalną gospodarkę, wymianę dobrych praktyk w ramach sieci, wspiera działania aktywnego obywatelstwa wśród lokalnej społeczności przy współpracy z przyszłymi pokoleniami. Miasto Cittaslow ideę SLOW powinno uczynić swoim głównym atutem. Aby wpisać się w ten ruch należy ocenić własne zasoby na różnych płaszczyznach, takich jak: ochrona środowiska, jakość życia miejskiego, infrastruktura, przestrzeń publiczna, usługi, itd. z ukierunkowaniem działań na potrzeby mieszkańców. SLOW CITY to małe miasta i miasteczka położone z dala od wielkiego przemysłu, metropolii, a czasem i od przesytu nowoczesnością. W świecie nieustającej pogoni za wartościami materialnymi powinny stanowić oazy ciszy i harmonii, w których życie toczy się wolniej, ale przyjemniej.

 

Charakterystyka miasta Cittaslow:

 

Miasta Cittaslow to miejsca przyjazne mieszkańcom, w których główną wartością jest harmonijne tempo życia zgodne z rozwojem tkanki miejskiej i wachlarzem usług, wdrożeniem nowych technologii zorientowanych na poprawę jakości środowiska oraz dostępność do e-usług. To małe, urokliwe enklawy, położone z dala od zgiełku dużych miast, gdzie spotkać można stare rzemiosło, wyroby oparte na regionalnych produktach, wysokiej jakości żywność regionalną oraz dobrej klasy bazę noclegową.  

 

Wymagania ruchu Cittaslow:

 

1

O status Cittaslow mogą ubiegać się miasta, których liczba mieszkańców, co do zasady nie przekracza 50 tys., za wyjątkiem innych uzasadnionych decyzji organów Stowarzyszenia.

2

Członkostwo przyznawane jest miastom, których aplikacje, na wniosek sieci krajowych, zostaną zaakceptowane przez Międzynarodowe władze Stowarzyszenia. Warunkiem jest spełnienie przez miasto w procesie certyfikacji przynajmniej 50 % wszystkich wymagań (kryteriów samooceny) opisanych w siedmiu obszarach, przy czym należy spełnić przynajmniej jeden z parametrów w każdym obszarze.