O nas

Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” powstało w dniu 18 marca 2015 r. na bazie 11 miast założycielskich – dotychczasowych członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Stowarzyszenie jest obecnie partnerem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Powołanie do życia Stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną, stwarza szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację celów ruchu Cittaslow.

Adres Biura Stowarzyszenia:
Al. Piłsudskiego 32/11
10-578 Olsztyn

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego - projekt

Chcesz przystąpić do Stowarzyszenia?

Dowiedz się więcej